• 4 octobre 2022

Hatomboka amin’ity volana oktobra ity ny fanamboarana ny ”Kianja Mitafo” eny Ivato. Manara-penitra, handraisana ny lalaon’ny Nosy ity Kianja ity, ka ho ezahina vitaina mialoha ny faran’ity taona 2022 ity. Ankoatra izay, fotodrafitrasa maro koa no hatsangana ao amin’ny kaominina Ivato, toy ny CEG, araka ny nampanantenain’ny filoha, Rajoelina Andry.

Tsiahivina, tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena ny herinandro teo, nijery ny toerana hananganana ity kianja ity.

Partagez :
Mahandry