• 3 octobre 2022
Namaritra paikady vaovao ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana lovainjafy, hiadiana amin’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana.
Anisan’izany ny fametrahana ny rafitra vaovao iadiana amin’ny kolikoly na ny ”Structure Anti-Corruption” eny anivon’ireo foibe-paritra misahana ny Tontolo iainana any amin’ny tapany atsimon’i Madagasikara. Eo koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo teknisianina isaky ny foibe-paritra, mba hanatsarana ny Tontolo iainana sy hitantanana araka ny tokony ho izy ireo faritra arovana rehetra eto Madagasikara.
Kendrena indrindra ny iadiana amin’ny fitrandrahana antsokosoko ireo harena voajanahary eto amin’ny nosy.
Partagez :
Mahandry