Tatsambo : hahazo “permis côtier” 50

  • 22 septembre 2022

Mba  hampidirana ny tatsambo eo amin’ny sehatry ny maha-matianina sy maha ara-dalàna dia nisy ny fanofanana ireo vonona amin’ny fahazoana ny ” permis côtier 50″ nanomboka tamin’ny 15 septambra iary aharitra hatramin’ny 5 oktobra ao Sainte Marie.

Ny tatsambo am-perinasa mpitondra sambo madinika manodidina an’i Sainte Marie, Mananara Avaratra, Maroantsetra ary Soanierana Ivongo no mandray anjara. Tanjona ny hampiakarana ny lentan’ny fahalalana sy fahaozamanaon’izy ireo. Miompana amin’ny fampivoarana ny traikefa ara-teknika sy ara-aroloza ary amin’ny fifehezana ireo karazan-dalàna mikasika ny sehatra iasan’izy ireo ny fanofanana.

30 ny isan’ny mpiofana amin’ity andiany voalohany ity. Handalo fanadinana izy ireo amin’ny faran’ny fiofanana handrefesana ny fifehezana ny fahalalana noratovony sy ny fampiharana izany. Hahazo ” attestation de réussite” izay mahazo vokatra mahafa-po. Hampanara-dalàna ny asa dia tsy maintsy mikarakara ireo taratasy hafa maha tatsambo ireo tafita amin’ ny fanadinana vao mahazo ny ” Permis côtier 50 tonneaux”. Aorian’izay izy vao afaka manatanteraka ny asany

Partagez :
Mahandry