• 8 juillet 2022

Vitsy ireo reny miteraka eny amin’ny tobi-pahasalamana ka mahatonga ny zaza maro maty eo am-piterahan’ny reniny azy satria lavitra toeram-pitsaboana, ary mbola vitsy ihany koa ireo olona nanao vaksiny iadiana amin’ny Covid-19.

Raha raisina ohatra ny  kaominina Bemanonga, distrika Morondava dia fokontany dimy amin’ireo 24 mandrafitra azy no miampita rano ka miteraka olana ho an’ireo mponina satria lavitra tobi-pahasalamana.

Ireo no fantatra nandritra ny fandalovany solotenan’ny OMS Docteur Mouchango Laurent izay nanokatra ny fanaovam-baksiny Polio taty amin’ny distrikan’i Morondava. Nanentana ireo Ray aman-dreny sy ireo solotenam-panjakana aty an-toerana izy nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony ka mba hanantonana tobi-pahasalamana rehefa hiteraka na marary.

Partagez :
Mahandry