• 21 novembre 2021

Tontosa ny sabotsy 20 novambra 2021 teo ny fangadiana ny fototry ny trano fanampiny ho an’ny lycée ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambandrika Distrikan’Ambatondrazaka, izay ezaky ny fokonolona sy ny kaominina.

Nisy koa ny fanampiana avy amin’ny Solombavambahoaka voafidy tany an-toerana, Rakotondrazafy José Alain, tamin’ny fanolorana simenitra 1 taonina sy jiro mandeha amin’ny alalan’ny herin’ny masoandro mba hanazavana ny tokontanin’ny sekoly ho fanampin’izany ezaka izany.

Tiavintsoa

Partagez :
Mahandry