• 16 novembre 2021
Afa-pahasahiranana ny mpampiasa ny RN°36 izay mampitohy an’Antsohihy amin’i Mandritsara. Efa 30 taona no tsy nisy fikarakarana ity ampahan-dalana mirefy 30 km eto Apombolava ity ary voasokajy ho “point noir” teo aloha ka izao vita izao noho ny ezaky ny goverinoran’ny faritra Sofia.
Mba hampateza izany dia hametraka lamina amin’ny “barriere de pluie” ny eo anivon’ny Faritra.
Mirefy 130 km ny lalam-pirenena nasiana fanamboarana anatin’ny faritra Sofia.
Partagez :
Mahandry