• 12 novembre 2021

Faritra manana harena an-dranomasina maro, indrindra fa ny horita, ny Faritra Sava sy Analanjirofo. Notanterahina tao Antalaha ny Atrik’asa fakan-kevitra sy famolavolana paik’ady hoentina manatsara sy mampaharitra ny fitrandrahana ny horita.

Tombofeno Zoralin

Partagez :
Mahandry