• 30 octobre 2021
Takiana passeport daholo ireo olona vahiny tsy maintsy hivezivezy ato aminy distrikan’i Toliara II. Apetraka ny andrimasom-pokonolona . Rarana ny fivezivezena amin’ny alina, ka harahina “patrouille de nuit” izany ary ireo mpikambana ao amin’ny “Dinabe” sy ny mpitandro ny filaminana no hanatanteraka izany.
Hampitomboina koa ny isany ireo miaramila hampandry tany ato aminy distrikan’I Toliara II. Hisy ny sazy hampiharina ho an’ireo minia mandika ireo toromarika ireo.
Izany no tapaka taorian’ny fidinan’ireo manampahefana tarihin’ny Goverinoran’ny Faritra Atsimo Adrefana sy ireo solombavambahoaka voafidy tao Toliara II sy ireo manampahefana ao an-toerana ary koa ireo dinabe manoloana ny tsy fandriampahalemana manomboka nirongatra tato ho ato
Partagez :
Mahandry