• 16 octobre 2021
Miroso amin’ny fanamboarana ny faritra tena ratsy (points noirs) amin’ny lalana mampitohy an’i Vavatenina sy Anjahambe ny fiadidiana ny faritra Analanjirofo, taorian’ny fitsidihana nataon’ny minisitry ny Asa vaventy ny 26 septambra teo, izay nahitana fa ratsy sy mampijaly ny mponina tokoa ity lalana ity.
Antony irosoana amin’izany ny mba hahafahan’ny vahoaka sy ny mpitatitra mivezivezy, indrindra amin’izao an-katoky ny famoaham-bokatra, toy ny jirofo sy litchi izao. Antenain’ny avy amin’ny faritra Analanjirofo ny hahatafiditra ny fanamboarana ity lalam-pirenena faha 22 ity ao anatin’ny tetibola 2022.
Partagez :
Mahandry