• 15 octobre 2021
Hisitraka ny tetikasa “Brachement Mora” ireo tokantrano manana fidiram-bola latsaky ny 300 000 ariary isam-bolana. Ny “kit” miaraka aminy dia aloha tsikelikely ka 30 000 isam-bolana no harotsaka amin’izany.
9 500 ariary dia efa ampy ahazoana 10 kw izay hanome hazavana mandritra ny 1 volana.
Partagez :
Mahandry