• 26 septembre 2021
Laharam-pahamehana ho an’ny tetikasa AD2M ny fampiroboroboana ny lalam-pihariana tsaramaso, kabaro, katsaka, vary, tantely any amin’ny faritra Menabe sy Melaka mba hanatsarana ny fidiram-bolan’ny tantsaha, ahatonga azy ireo ho matihanina ary ho tompon’andraikitra amin’ny firosoany amin’ny dingana ho rafitra famokarana moderina.
Nisy araka izany ny hetsika fihaonam-ben’ny famokarana maharitra tany an-toerana ka manodidina ny 50 ny trano eva nanao fampiratiana ireo vokatra misy sy mampiavaka azy amin’ireo distrika 5 mandrafitra ny Faritra MENABE. Ny tetikasa AD2M dia eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana MINAE ary vatsian’ny FIDA vola.
Partagez :
Mahandry