• 22 septembre 2021

Nahomby ny andrana tamin’ny fanamboarana lakana vita amin’ny hazo fisaka, izay natao ho modely hampiroboroboana ny jono amin’ny faritra atsimo: Androy sy Anosy. Noraisina tamin’ny fomba ofisialy omaly 21 septambra ireo lakana andrana vita voalohany. Natao izany mba hampihenana ny fahasahiranan’ny mpanjono amin’ny fanafarana lakana avy lavitra; sady hampitombo ny vola miditra isan-tokantranon’ny mpanjono sy hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.

Partagez :
Mahandry