• 15 septembre 2021

Velaran-tany 3ha no novolena volotsangana 1 200 fototra vokatry ny asan’ny “Plateforme de Concertation Bambou” Boeny nanomboka ny janoary 2015. Tao Boanamary indray dia velaran-tany 10ha no nametrahana izany fambolena volotsangana izany.

Antony nisafidianan’ny faritra Boeny izao ny hitsinjovana ny tokantrano amin’ny akora iray azo hasolo ny hazo izay sady hanaovana tao-trano, fanaka, arina fandrehitra. Nisy ny fitsidihana nataon’ny governoran’ny faritra sy ny ekipany ireo toerana ireo androany 15 septambra. Tanjon’ny faritra Boeny ny hamokatra zanaka volotsangana 20 000 isa amin’ity taona ity, hampihenana ny fitrandrahana ala sy hampitombona ny tontolo maitso.

Partagez :
Mahandry