• 13 septembre 2021

Ahitana trangana doro tanety sy fikapana ala kesika tsy nahazoana alalàna matetika ao amin’ny tobin’ala Ambatofotsy. Nidina ifotony ny DREDD Analamanga sy ny sampandraharahan’ny Tontolo Iainana sy ny Ala tao amin’ny Distrikan’Atsimondrano, niaraka tamin’ireo tomponandraikitra misahana ny Tobin’ala ao Ambatofotsy, nanentana ny mponina sy nampahatsiahy ny didy aman-dalàna sy ny sazy mihatra amin’izay tratra mandoro tanety sy manapaka hazo tsy nahazoana alalàna.

Partagez :
Mahandry