• 10 septembre 2021

Manaraka fiofanana hahazoana ny “Diplôme Universitaire de Gestion des Organisations Sportives” (DUGOS) ny kapitenin’ny Barean’I Madagasikara teo aloha, Faneva Ima Andriatsima. Ity sampam-piofanana ity izay natsangan’ny Europe Sports Reconversion sy ny oniversitean’ i Lyon I ary maharitra roa taona.

Mizara ho “modules” 8 io roa taona io ary efa vitany ny taona voalohany. Mifototra amin’ny fahalalana ny fiasan’ny fikambanana ara-panatanjahantena sy ny fifehezana ny paikady, ny “marketing”, ny fitantanana ny ara-bola sy ny maha-olona ary ny fitantanana hetsika ara-panatanjahan-tena ny fiofanany. Tsiahivina fa voatendry hitantana ny 67FC City ny tenany amin’izao fotoana izao.

Partagez :
Mahandry