• 31 août 2021

Mizotra araka ny tokony ho izy ny asa fanarenana tanteraka ny lalana mirefy 20km mahery mampitohy ny kaomina Brieville sy ny kaomina Manakana Vohimbohitra ao amin’ny distrikan’i Tsaratanana. Nampitarazoka ny famoaham-bokatra sy ny fivezivezen’ ireo mponina an-taona maro ity lalana ity araky ny nambaran’ny solombavambahoaka Ratsimanosika Zozo Alexandre. Miara-misalahy amin’ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ity ireo olom-boafidy : ben’ny tanàna, ny solombavambahoaka sy ny orinasa “APC Resources” mpitrandraka chrome ao Andriamena.

Partagez :
Mahandry