• 25 août 2021

Ho fanatsarana ny fomba fampianarana ny taranja siantifika dia hiatrika fiofanana mandritry ny folo andro ireo mpampianatry ny CEG ao amin’ny fari-piadiam-pampianarana Manakara sy Vohipeno. « Izao no natao mba hoentina hanatsarana ny fomba fampianarana ny taranja siantifika eo amin’ny mpampianatra ka hitiavan’ny mpianatra ilay taranja misimisy kokoa, ary hahafahana mampitombo ny traik’efa ho fanatsarana hatrany ny kalitaon’ny fanabeazana .» hoy ny lehiben’ny fari-piadiam-pampianarana Manakara. Mizara roa lehibe ny fandaharam-potoana amin’ny atrik’asa ka ny 05 andro voalohany ho an’ny « Enseignement des Sciences Fondées sur l’Investigation » ary ny tapany faharoa dia natokana ho an’ny taranja siantifika.

Partagez :
Mahandry