1 140 000 km² ny velaran’ny fari-dranomasin’i Madagasikara azo trandrahana

  • 17 novembre 2021

Manodidina ny 95 isan-jaton’ireo mpanjono eto Madagasikara anefa no mbola mampiasa ny jono nenti-paharazana raha ny nambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny minisiteran’ny Jono. Tsy maintsy miroso amin’ny fanajariana sy fandrindrana ny fampandrosoana eny anivon’ny ranomasina isika amin’izao fotoana izao.

Tanjona ny hitondran’ny toe-karena manga na “économie bleue” harena maharitra lovain-jafy raha ny nambaran’i Nanie Ratsifandrihamanana, talen’ny WWF. Manatanteraka atrik’asa ny minisiteran’ny Fanajarinan-tany , ny minisiteran’ny Jono, ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ireo mpiara-miombon’antoka toy  ny WWF mba hisian’ny fiaraha-mientan’ny rehetra hahafahana miroso bebe kokoa amin’ny fampanajarinaa ireo fari-dranomasina sy fampivelarana ireo otrik’arena maro samifaha. Aorian’izao dia hitovy fomba fijery ireo mpandray anjara ary hanana fotoana hiarahana manatanteraka ny paik’ady nivoitra nandritra ny atrik’asa.

Partagez :
Mahandry