Andramasina : raisin’ny Faritra Analamanga an-tanana ny fanarenana ny lalana

  • 25 juillet 2023

Anisan’ny mampitarain’ny ny mponina any amin’ny Distrikan’Andramasina ny haratsian’ny lalana izay tsy nisy fanamboarana efa an-taonany maro. Sahirana ireo tantsaha amin’ny famoahana ny vokatra sy ny fivezivezena. Misy fiantraikany amin’ny fihariana sy ny vidin’entana ilaina an-davan’andro io lalana ratsy io ary ny mpanararaotra no tena mahazo tombony.

Manoloana izany dia natomboka omaly ny fanarenana ny lalan. ny Faritra Analamanga no mandray antanana ny asa. Ary manampy azy amin’izany ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny vehivavy, ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoran’afo, ny Minisiteran’ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetr’andro ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana.

Miainga eo Ambatofotsy, mandalo an’Andramasina, Anepoka, Alatsinainy Bakaro ary mifarana any Ambohiadana ny voakasiky ny fanamboarana. Ao anatin’izao asa izao dia tsy maintsy misy ny familian-dalana ka efa manaraka izay fandaminana apetraka eny an-toerana ireo mpitatitra miasa amin’iny lalana iny.

Efa eny Ambatofotsy avokoa ireo « engins » rehetra avy amin’ny Filoha Andry Rajoelina hanatanterahana ny asa toy ny pelleteuse, tractopelle, niveleuse, chargeuse, ny « camion-citerne » ary ny fiarabe hanatanterahana ny asa.

Partagez :
Mahandry